Hotline: 0844 12 1975

Cung cấp tiệc BBQ và Welcome drinks Bàn ghế banquet, bàn cocktails